Thursday, April 30, 2009

$1-1986


syiling $1 keluaran tahun 1986 di belakang bergambarkan perlimen dan bulan bintang berbucu 14 melambangkan ada 14 negeri di dalam negara Malaysia


No comments:

Post a Comment