Thursday, April 30, 2009

$1-1984syiling $1 keluaran tahun 1984 dibelakang bergambarkan parlimen dan bulan bintang berbucu 14 melambangkan ada 14 negeri di dalam negara di Malaysia

No comments:

Post a Comment