Thursday, April 30, 2009

$1-1980


syiling $1 keluaran tahun 1980 dibelakang bergambarkan perlimen dan bulan bintang berbucu 14 melambangkan ada 14 negeri di negara Malaysia


No comments:

Post a Comment