Thursday, April 30, 2009

$1-1971


syiling $1 keluaran tahun 1971 di belakang bergambarkan perlimen dan bulan bintang berbucu 14 melambangkan ada 14 negeri didalam negara Malaysia


No comments:

Post a Comment