Monday, September 28, 2009

NEGERI KELANTAN


Setem Negeri Kelantan tahun keluaran tidak saya ketahui.
Yang pasti ianya barangan lama.

No comments:

Post a Comment