Monday, June 1, 2009

ZIPPO MARLBORO RODEOZippo Marlboro Rodeo Brass keluaran khas dan terhad cuma ada
satu sahaja pada saya le...

No comments:

Post a Comment