Friday, May 29, 2009

ZIPPO BRASS II-HZippo Brass II-H jenis yang ini tertulis dipunggongnya H-XII dan
yang satu lagi Brass E-VII itu saja bezanya tapi memang sama
cuma bunyainya tidak sama pada fikiran saya le...tapi saya tidak
mengkajinya....

No comments:

Post a Comment