Thursday, May 21, 2009

......TEMBAGABarangan tembaga ini tidak diketahui nama dan kegunaan nya.
Tapi ia tetap barangan lama.

No comments:

Post a Comment